KSSR

CONTOH  BAND 1 HINGGA BAND 6 BIDANG MENGGAMBAR
TAJUK: LUKISAN

BAND
PERNYATAAN STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS
1

Tahu

B1
Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media dan nilai baik
B1D1
(PERSEPSI ESTETIK)
Tahu bahasa seni visual

B1D1E1
Menamakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam bidang menggambar iaitu lukisan, gosokan, resis dan catanB1D2
(APLIKASI SENI)
Mengenal  media

B1D2E1
Menamakan alat dan bahan dalam bidang menggambar iaitu lukisan, gosokan, resis dan catanB1D3
(APLIKASI SENI)
Mengetahui nilai baik

B1D3E1
Mendengar dan menerima arahan dari guru


2

Tahu dan Faham

B2
Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media dan nilai-nilai baik
B2D1
(PERSEPSI ESTETIK)
Memahami bahasa seni visual

B2D1E1
Membezakan  unsur seni  dalam bidang menggambar iaitu lukisan, gosokan, resis dan catan

B2D1E5
Membezakan  prinsip rekaan dalam bidang menggambar iaitu lukisan, gosokan, resis dan catanB2D2
(APLIKASI SENI)
Memahami media yang sesuai untuk berkarya

B2D2E1
Menamakan media yang sesuai  dalam bidang menggambar iaitu lukisan, gosokan, resis dan catan
B2D2E5
Menyatakan  fungsi asas media

B2D2E6
Membuat padanan gambar antara media dan fungsinyaB2D3
(APLIKASI SENI)
Memahami nilai baik
B2D3E1
Mempamerkan disiplin kendiri


3

Tahu, Faham dan Boleh Buat
B3
Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual serta mempamerkan nilai-nilai baik dalam menghasilkan karya
B3D1
(PERSEPSI ESTETIK)
Berkarya menggunakan bahasa seni visual 

B3D1E1
Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya  dalam bidang menggambar iaitu lukisan, gosokan, resis dan catan

B3D1E5
Menggunakan prinsip rekaan dalam penghasilan karya dalam bidang menggambar iaitu lukisan, gosokan, resis dan catanB3D2
(APLIKASI SENI)
Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya

B3D2E1
Meneroka bahan dan menggunakan alat yang betul dalam bidang menggambar

B3D2E5
Meneroka penggunaan teknik dan proses dalam bidang menggambar
B3D3
(APLIKASI SENI)
Memperlihatkan nilai baik pada diri dan rakan

B3D3E1
Menunjukkan nilai baik seperti disiplin kendiri dan kerjasamaB3D4
(EKSPRESI KREATIF)
Mengetahui dan memilih bahan yang sesuai dalam penghasilan karya

B3D4E1
Menghasilkan karya menggunakan bahan yang sesuai dalam bidang menggambar iaitu lukisan, gosokan, resis dan catan

4

Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab

B4
Menghasilkan karya menggunakan media, teknik dan proses yang betul dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual di samping menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan
B4D1
(PERSEPSI ESTETIK)
Menggunakan bahasa seni visual yang betul dalam penghasilan karya

B4D1E1
Menghasilkan karya dalam bidang menggambar iaitu lukisan, gosokan,  resis dan catan yang mempamerkan unsur seni dan prinsip rekaan yang betulB4D2
(APLIKASI SENI)
Memilih dan memanipulasikan media, teknik dan proses yang betul

B4D2E1
Menggunakan alat dan bahan yang betul  dalam berkarya 
B4D3
(EKSPRESI KREATIF)
Menggunakan dan memanipulasikan media yang sesuai dengan aktiviti

B4D2E2
Menggunakan proses dan teknik yang betul dalam berkarya


B4D3E1
Menghasilkan karya yang menarik dan menepati tajuk dalam bidang menggambarB4D4
(EKSPRESI KREATIF)
Menghayati nilai baik

B4D4E1
Mengamalkan nilai baik semasa menjalankan aktiviti seperti bertanggungjawab, berdisiplin dan yakin diri
B4D5
(APRESIASI SENI)
Membuat apreasiasi terhadap karya sendiri

B4D5E1
Mempamerkan karya yang dihasilkan
5

Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji

B5
Menghasilkan karya yang menarik menggunakan pelbagai media, teknik dan proses penghasilan yang betul dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa visual dan mengamalkan nilai baik dalam semua aspek kehidupan
B5D1
(PERSEPSI ESTETIK)
Murid dapat  menggunakan bahasa seni visual dengan betul dan kreatif dalam berkarya

B5D1E1
Menghasilkan karya dalam bidang menggambar yang mempamerkan unsur seni dan prinsip rekaan dengan betul dan kreatifB5D2
(APLIKASI SENI)
Mempelbagaikan penggunaan  media, teknik dan proses dengan betul dan kreatif

B5D2E1
Menggunakan alat dengan betul dan mempelbagaikan penggunaan bahan secara kreatif dalam bidang menggambar

B5D2E5
Menggunakan proses dan teknik yang betul secara kreatif semasa penghasilan karya dalam bidang menggambarB5D3
(EKSPRESI KREATIF)
Mengguna, memanipulasi dan mempelbagaikan media yang bersesuaian secara kreatif

B5D3E1
Menghasilkan karya seni secara menarik dan kreatif dalam bidang menggambar


B5D4
(EKSPRESI KREATIF)
Mengaplikasi alam ciptaan Tuhan sebagai sumber ilham.

B5D4E1
Menghasilkan karya yang menarik  dengan membuat olahan idea berdasarkan alam ciptaan Tuhan.
B5D5
(EKSPRESI KREATIF)
Menghayati nilai baik

B5D5E1
Mengamalkan  nilai baik semasa menjalankan aktiviti  seperti bertanggungjawab, berdisiplin dan yakin diri

B5D6
(APRESIASI SENI)
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri

B5D6E1
Mempamerkan karya yang dihasilkan

B5D6E2
Menceritakan karya sendiri secara lisan
6

Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali

B6
Menghasilkan karya yang kreatif dan unik berpandukan bahasa seni visual dan proses yang betul dengan menggunakan pelbagai, media dan teknik secara kreatif dan mempunyai elemen nilai tambah serta dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri, tokoh seni dan warisan seni negara di samping memiliki nilai baik dalam semua aspek kehidupan
B6D1
(PERSEPSI  ESTETIK)
Murid dapat berfikir secara kritis dan kreatif untuk menghasilkan karya berpandukan bahasa seni visual

B6D1E1
Menghasilkan karya  yang mempunyai unsur seni dan prinsip rekaan secara kreatif dan unik dalam bidang menggambar

B6D1E5
Menghasilkan karya yang mempunyai hubungkait dengan disiplin ilmu yang lainB6D2
(APLIKASI SENI)
Menggunakan  pelbagai media dan teknik secara kreatif dengan proses  yang betul dan tepat

B6D2E1
Menggunakan alat dengan betul dan tepat serta mempelbagai penggunaan bahan secara kreatif dalam bidang menggambar

B6D2E5
Menggunakan proses dan teknik yang betul dan tepat serta kreatif dalam penghasilan karya bidang menggambar

B6D2E9
Menjadi pembimbing kepada rakan sebaya  sewaktu menjalankan aktiviti
B6D3
(EKSPRESI KREATIF)
Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai kajian dan  teknologi dalam penghasilan karya seni

B6D3E1
Menghasilkan karya dengan mengggunakan pelbagai jenis sumber, kajian dan teknologiB6D4
(EKSPRESI KREATIF)
Menggunakan  Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

B6D4E1
Menghasilkan karya yang menggunakan Elemen Merentas Kurikulum (EMK)B6D5
(EKSPRESI KREATIF)
Membudayakan nilai baik dalam setiap aktiviti yang dilakukan

B6D6
(APRESIASI SENI)
Membuat apreasiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual

B6D5E1
Membuat pertimbangan yang sewajarya apabila berhadapan dengan pelbagai situasi
B6D6E1
Mempamerkan karya yang dihasilkanB6D7
(APRESIASI SENI)
Membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain

B6D7E1
Menceritakan karya sendiri dengan yakin secara lisan

B6D7E2
Menceritakan karya rakan secara lisan

B6D7E3
Membuat perbincangan bersama guru dan rakan  berdasarkan hasil  kerja atau karya pilihanB6D8
(APRESIASI SENI)
Mensyukuri keindahan alam ciptaan Tuhan
B6D8E1
Menunjukkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan1 comment:

 1. Assalam, saya nak tanya berkaitan evidens :

  B1D1E1
  Menamakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam bidang menggambar iaitu lukisan, gosokan, resis dan catan

  Apakah bentuk evidens yg sesuai? kena bina soalan ke? ada tak bentuk2 evidens, tlg emel ke sifat_74@yahoo.com.my

  tk

  ReplyDelete